Jef Van den Steen werd geboren te Mere, op 28 juni 1949, als vierde in een gezin van vijf. Hij geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland: Van den Steen ligt aan de bron van een indrukwekkende reeks Davidsfonds bierboeken (Trappist, Abdijbieren, Geuze en kriek), is een vaste redacteur van De Zytholoog, geeft lezingen over bier en schrijft in Bier Passie Magazine en het culinaire tijdschrift Smaak. Bovendien houdt hij van reizen, waardoor ook de biercultuur van de ons omringende landen hem niet onbekend is. Mailen kan naar: jefvandensteen@scarlet.be Overzicht werken : Doe het eens met bier. Meer dan 150 verrassende cocktails Trappist. De zeven hemelse bieren TRAPPIST. HET BIER EN DE MONNIKEN Moeten we Jef Van den Steen nog voorstellen aan ervaren zythologen? Jef staat al jaren op de bierbarricaden. Vooral zijn passie voor trappistenbier en geuze is bekend. Als schrijver kennen we hem niet alleen als redacteur van ons blad en andere publicaties, maar ook als de auteur van Het Pajottenland en de Zennevallei, bakermat van Lambi(e)k en Geuze. En nu is er dus dat boek: Trappist, het bier en de monniken. Wat kunnen we daar nog toevoegen? Zowat alle media hebben er al over bericht of er een reportage aan gewijd: dag- en weekbladen, radio, TV. Jef en zijn boek hebben het allemaal gehaald. Het boek belicht zowel de geschiedenis als de huidige toestand van de Belgische trappistenabdijen. De trappisten komen van de Franse abdij La Trappe te Soligny in het departement Orne, gesticht in 1140, die zich bij de Cisterciënzers van de strikte observantie aansloten: extra sober en hermetisch afgesloten van de buitenwereld. In de loop van hun bestaan werden de strenge regels iets versoepeld. Interessant is dat de Trappisten van Westmalle, onder leiding van prior Alexius, de impuls gegeven hebben om bier te drinken, in plaats van de enige toegestane drank water. In Westmalle werd de moed en de vreugde erin gehouden door ’s morgens bij het ontbijt twee glaasjes bier te drinken. In de tot dan toe geldende strenge regels werd zelfs geen ontbijt voorzien. Van een revolutie binnen de orde gesproken. Vanaf 1836 mocht bier officieel gedronken worden. In België zijn er 6 trappistenabdijen die bier brouwen. Het Nederlandse La Trappe van de abdij Koningshoeven kan niet meer onder de trappistenbieren gerekend worden. De voorwaarden hiervoor staan zeer duidelijk in het boek beschreven. Jef beschrijft in detail deze zes Belgische abdijen. De lezer leert heel wat bij en vertoeft bijna binnen de muren van het klooster. Het boek barst van de interessante details. Jef schrijft dat de tewerkstelling van de monniken in het gedrang komt en het werk in een moderne brouwerij niet langer in overeenstemming te brengen is met de stilte en de eenzaamheid van een monnikenleven. Dat eerste klopt, het tweede minder vind ik. Zo volstaat in de brouwerij van Westvleteren zo goed als één druk op de knop om bier te brouwen. Uiteraard rampzalig voor de tewerkstelling maar zeker niet voor de rust en de stilte. Wat is nog de kunst van bier brouwen in een moderne brouwerij als de receptuur en de computer aanwezig zijn? Enkel de werkzaamheden rond het brouwen vergen nog enige handenarbeid. Jef heeft een bijzonder boeiend boek geschreven, over een onderwerp dat velen aanspreekt. Abdijen en trappist zijn ingebakken in de Vlaamse volksaard. De Flandriens dronken trappist vooraleer ze de koers wonnen. Als we het sterkste bier per trappistenabdij in beschouwing nemen dan leren we: - dat Orval de eerste nationaal verspreide trappist is en al bestaat sinds het ontstaan van de brouwerij in 1932. Orval is dus 71 jaar oud! - dat de Tripel van Westmalle volgend jaar 70 jaar wordt. - dat de “12” van Westvleteren in 2004 65 jaar wordt. - dat de “Bleu” van Chimay dateert van 1948 en nu 55 jaar is. - dat de Rochefort 10 geboren is in 1952 en dus ook de vijftig jaar gepasseerd is. (Enkele bladzijden verder schrijft Jef wel dat de “10” voor het eerst gebrouwen werd “rond 1950”.) Ook de Trappistinnen laat Jef niet links liggen. Het laatste deel van het boek geeft over de 6 trappistinnenkloosters in ons land een gedetailleerd beeld. Wat Jef ons echter niet duidelijk maakt is waarom enkel mannen trappist brouwen. Weten enkel mannen misschien waarom, zoals Jupiler beweert? In elk geval: het boek biedt een stroom informatie en wijdt ons in in de geschiedenis en de leefwereld van de trappisten. Dat alles op een vlot leesbare manier. Het is niet alle boeken gegeven. Het ontstaan van de orde, de vrijwillige beperkingen die de trappisten zich opleggen, hun leefwijze en discipline, de specifieke voorwaarden waaraan trappistenbieren moeten voldoen en hun kenmerken, het wordt allemaal uitgebreid en duidelijk beschreven. Hoelang Jef bezig geweest is met het schrijven van dit boek weten we niet, maar hij heeft er in elk geval grondig werk van gemaakt. De abdijen hebben hem ongetwijfeld met open geest ontvangen om hem toe te laten zijn studiewerk te doen. De uitgave is rijkelijk geïllustreerd. De evolutie van elke brouwerij komt ook in de foto ’s tot zijn recht. Jef is erin geslaagd een historisch interessant en voor de minder geschiedkundig geïnteresseerde lezer een aangenaam kijk- en doeboek te combineren. Hoewel je de abdijen niet kan bezoeken, kan je ter plekke toch probleemloos je dag vullen met de tips en trips die Jef geeft. Of je kunt thuis een abdijgerecht uitproberen. Het staat er allemaal in. Jef schreef de ultieme Belgische kloostergids voor niet- kloosterlingen, met als enige beperking dat het enkel over trappisten gaat. SAMENVATTING Uitzicht: niet doorzichtig, mooie blonde schuimkraag Kleur: een amber, roodachtige body (zou een oudere Orval kunnen zijn) Inhoud: magnum: glanzend gevuld, groot formaat, zwaar om dragen (175 pag., 29,5 x 25 cm) Geur / aroma: neutraal, vezels, vers van de pers Smaak: hoewel een beetje moeilijk definieerbaar in het begin, ontvouwt zich een diepe volle smaak met prachtige beelden en gekruid met recepten en trips; stevige kost Nasmaak: nog!  
© DF-Koekelare 
Trappist
Jef Van den Steen werd geboren te Mere, op 28 juni 1949, als vierde in een gezin van vijf. Hij geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland: Van den Steen ligt aan de bron van een indrukwekkende reeks Davidsfonds bierboeken (Trappist, Abdijbieren, Geuze en kriek), is een vaste redacteur van De Zytholoog, geeft lezingen over bier en schrijft in Bier Passie Magazine en het culinaire tijdschrift Smaak. Bovendien houdt hij van reizen, waardoor ook de biercultuur van de ons omringende landen hem niet onbekend is. Mailen kan naar: jefvandensteen@scarlet.be Overzicht werken : Doe het eens met bier. Meer dan 150 verrassende cocktails Trappist. De zeven hemelse bieren TRAPPIST. HET BIER EN DE MONNIKEN Moeten we Jef Van den Steen nog voorstellen aan ervaren zythologen? Jef staat al jaren op de bierbarricaden. Vooral zijn passie voor trappistenbier en geuze is bekend. Als schrijver kennen we hem niet alleen als redacteur van ons blad en andere publicaties, maar ook als de auteur van Het Pajottenland en de Zennevallei, bakermat van Lambi(e)k en Geuze. En nu is er dus dat boek: Trappist, het bier en de monniken. Wat kunnen we daar nog toevoegen? Zowat alle media hebben er al over bericht of er een reportage aan gewijd: dag- en weekbladen, radio, TV. Jef en zijn boek hebben het allemaal gehaald. Het boek belicht zowel de geschiedenis als de huidige toestand van de Belgische trappistenabdijen. De trappisten komen van de Franse abdij La Trappe te Soligny in het departement Orne, gesticht in 1140, die zich bij de Cisterciënzers van de strikte observantie aansloten: extra sober en hermetisch afgesloten van de buitenwereld. In de loop van hun bestaan werden de strenge regels iets versoepeld. Interessant is dat de Trappisten van Westmalle, onder leiding van prior Alexius, de impuls gegeven hebben om bier te drinken, in plaats van de enige toegestane drank water. In Westmalle werd de moed en de vreugde erin gehouden door ’s morgens bij het ontbijt twee glaasjes bier te drinken. In de tot dan toe geldende strenge regels werd zelfs geen ontbijt voorzien. Van een revolutie binnen de orde gesproken. Vanaf 1836 mocht bier officieel gedronken worden. In België zijn er 6 trappistenabdijen die bier brouwen. Het Nederlandse La Trappe van de abdij Koningshoeven kan niet meer onder de trappistenbieren gerekend worden. De voorwaarden hiervoor staan zeer duidelijk in het boek beschreven. Jef beschrijft in detail deze zes Belgische abdijen. De lezer leert heel wat bij en vertoeft bijna binnen de muren van het klooster. Het boek barst van de interessante details. Jef schrijft dat de tewerkstelling van de monniken in het gedrang komt en het werk in een moderne brouwerij niet langer in overeenstemming te brengen is met de stilte en de eenzaamheid van een monnikenleven. Dat eerste klopt, het tweede minder vind ik. Zo volstaat in de brouwerij van Westvleteren zo goed als één druk op de knop om bier te brouwen. Uiteraard rampzalig voor de tewerkstelling maar zeker niet voor de rust en de stilte. Wat is nog de kunst van bier brouwen in een moderne brouwerij als de receptuur en de computer aanwezig zijn? Enkel de werkzaamheden rond het brouwen vergen nog enige handenarbeid. Jef heeft een bijzonder boeiend boek geschreven, over een onderwerp dat velen aanspreekt. Abdijen en trappist zijn ingebakken in de Vlaamse volksaard. De Flandriens dronken trappist vooraleer ze de koers wonnen. Als we het sterkste bier per trappistenabdij in beschouwing nemen dan leren we: - dat Orval de eerste nationaal verspreide trappist is en al bestaat sinds het ontstaan van de brouwerij in 1932. Orval is dus 71 jaar oud! - dat de Tripel van Westmalle volgend jaar 70 jaar wordt. - dat de “12” van Westvleteren in 2004 65 jaar wordt. - dat de “Bleu” van Chimay dateert van 1948 en nu 55 jaar is. - dat de Rochefort 10 geboren is in 1952 en dus ook de vijftig jaar gepasseerd is. (Enkele bladzijden verder schrijft Jef wel dat de “10” voor het eerst gebrouwen werd “rond 1950”.) Ook de Trappistinnen laat Jef niet links liggen. Het laatste deel van het boek geeft over de 6 trappistinnenkloosters in ons land een gedetailleerd beeld. Wat Jef ons echter niet duidelijk maakt is waarom enkel mannen trappist brouwen. Weten enkel mannen misschien waarom, zoals Jupiler beweert? In elk geval: het boek biedt een stroom informatie en wijdt ons in in de geschiedenis en de leefwereld van de trappisten. Dat alles op een vlot leesbare manier. Het is niet alle boeken gegeven. Het ontstaan van de orde, de vrijwillige beperkingen die de trappisten zich opleggen, hun leefwijze en discipline, de specifieke voorwaarden waaraan trappistenbieren moeten voldoen en hun kenmerken, het wordt allemaal uitgebreid en duidelijk beschreven. Hoelang Jef bezig geweest is met het schrijven van dit boek weten we niet, maar hij heeft er in elk geval grondig werk van gemaakt. De abdijen hebben hem ongetwijfeld met open geest ontvangen om hem toe te laten zijn studiewerk te doen. De uitgave is rijkelijk geïllustreerd. De evolutie van elke brouwerij komt ook in de foto ’s tot zijn recht. Jef is erin geslaagd een historisch interessant en voor de minder geschiedkundig geïnteresseerde lezer een aangenaam kijk- en doeboek te combineren. Hoewel je de abdijen niet kan bezoeken, kan je ter plekke toch probleemloos je dag vullen met de tips en trips die Jef geeft. Of je kunt thuis een abdijgerecht uitproberen. Het staat er allemaal in. Jef schreef de ultieme Belgische kloostergids voor niet-kloosterlingen, met als enige beperking dat het enkel over trappisten gaat. SAMENVATTING Uitzicht: niet doorzichtig, mooie blonde schuimkraag Kleur: een amber, roodachtige body (zou een oudere Orval kunnen zijn) Inhoud: magnum: glanzend gevuld, groot formaat, zwaar om dragen (175 pag., 29,5 x 25 cm) Geur / aroma: neutraal, vezels, vers van de pers Smaak: hoewel een beetje moeilijk definieerbaar in het begin, ontvouwt zich een diepe volle smaak met prachtige beelden en gekruid met recepten en trips; stevige kost Nasmaak: nog!  
© DF-Koekelare 
Trappist
Jef Van den Steen werd geboren te Mere, op 28 juni 1949, als vierde in een gezin van vijf. Hij geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland: Van den Steen ligt aan de bron van een indrukwekkende reeks Davidsfonds bierboeken (Trappist, Abdijbieren, Geuze en kriek), is een vaste redacteur van De Zytholoog, geeft lezingen over bier en schrijft in Bier Passie Magazine en het culinaire tijdschrift Smaak. Bovendien houdt hij van reizen, waardoor ook de biercultuur van de ons omringende landen hem niet onbekend is. Mailen kan naar: jefvandensteen@scarlet.be Overzicht werken : Doe het eens met bier. Meer dan 150 verrassende cocktails Trappist. De zeven hemelse bieren TRAPPIST. HET BIER EN DE MONNIKEN Moeten we Jef Van den Steen nog voorstellen aan ervaren zythologen? Jef staat al jaren op de bierbarricaden. Vooral zijn passie voor trappistenbier en geuze is bekend. Als schrijver kennen we hem niet alleen als redacteur van ons blad en andere publicaties, maar ook als de auteur van Het Pajottenland en de Zennevallei, bakermat van Lambi(e)k en Geuze. En nu is er dus dat boek: Trappist, het bier en de monniken. Wat kunnen we daar nog toevoegen? Zowat alle media hebben er al over bericht of er een reportage aan gewijd: dag- en weekbladen, radio, TV. Jef en zijn boek hebben het allemaal gehaald. Het boek belicht zowel de geschiedenis als de huidige toestand van de Belgische trappistenabdijen. De trappisten komen van de Franse abdij La Trappe te Soligny in het departement Orne, gesticht in 1140, die zich bij de Cisterciënzers van de strikte observantie aansloten: extra sober en hermetisch afgesloten van de buitenwereld. In de loop van hun bestaan werden de strenge regels iets versoepeld. Interessant is dat de Trappisten van Westmalle, onder leiding van prior Alexius, de impuls gegeven hebben om bier te drinken, in plaats van de enige toegestane drank water. In Westmalle werd de moed en de vreugde erin gehouden door ’s morgens bij het ontbijt twee glaasjes bier te drinken. In de tot dan toe geldende strenge regels werd zelfs geen ontbijt voorzien. Van een revolutie binnen de orde gesproken. Vanaf 1836 mocht bier officieel gedronken worden. In België zijn er 6 trappistenabdijen die bier brouwen. Het Nederlandse La Trappe van de abdij Koningshoeven kan niet meer onder de trappistenbieren gerekend worden. De voorwaarden hiervoor staan zeer duidelijk in het boek beschreven. Jef beschrijft in detail deze zes Belgische abdijen. De lezer leert heel wat bij en vertoeft bijna binnen de muren van het klooster. Het boek barst van de interessante details. Jef schrijft dat de tewerkstelling van de monniken in het gedrang komt en het werk in een moderne brouwerij niet langer in overeenstemming te brengen is met de stilte en de eenzaamheid van een monnikenleven. Dat eerste klopt, het tweede minder vind ik. Zo volstaat in de brouwerij van Westvleteren zo goed als één druk op de knop om bier te brouwen. Uiteraard rampzalig voor de tewerkstelling maar zeker niet voor de rust en de stilte. Wat is nog de kunst van bier brouwen in een moderne brouwerij als de receptuur en de computer aanwezig zijn? Enkel de werkzaamheden rond het brouwen vergen nog enige handenarbeid. Jef heeft een bijzonder boeiend boek geschreven, over een onderwerp dat velen aanspreekt. Abdijen en trappist zijn ingebakken in de Vlaamse volksaard. De Flandriens dronken trappist vooraleer ze de koers wonnen. Als we het sterkste bier per trappistenabdij in beschouwing nemen dan leren we: - dat Orval de eerste nationaal verspreide trappist is en al bestaat sinds het ontstaan van de brouwerij in 1932. Orval is dus 71 jaar oud! - dat de Tripel van Westmalle volgend jaar 70 jaar wordt. - dat de “12” van Westvleteren in 2004 65 jaar wordt. - dat de “Bleu” van Chimay dateert van 1948 en nu 55 jaar is. - dat de Rochefort 10 geboren is in 1952 en dus ook de vijftig jaar gepasseerd is. (Enkele bladzijden verder schrijft Jef wel dat de “10” voor het eerst gebrouwen werd “rond 1950”.) Ook de Trappistinnen laat Jef niet links liggen. Het laatste deel van het boek geeft over de 6 trappistinnenkloosters in ons land een gedetailleerd beeld. Wat Jef ons echter niet duidelijk maakt is waarom enkel mannen trappist brouwen. Weten enkel mannen misschien waarom, zoals Jupiler beweert? In elk geval: het boek biedt een stroom informatie en wijdt ons in in de geschiedenis en de leefwereld van de trappisten. Dat alles op een vlot leesbare manier. Het is niet alle boeken gegeven. Het ontstaan van de orde, de vrijwillige beperkingen die de trappisten zich opleggen, hun leefwijze en discipline, de specifieke voorwaarden waaraan trappistenbieren moeten voldoen en hun kenmerken, het wordt allemaal uitgebreid en duidelijk beschreven. Hoelang Jef bezig geweest is met het schrijven van dit boek weten we niet, maar hij heeft er in elk geval grondig werk van gemaakt. De abdijen hebben hem ongetwijfeld met open geest ontvangen om hem toe te laten zijn studiewerk te doen. De uitgave is rijkelijk geïllustreerd. De evolutie van elke brouwerij komt ook in de foto ’s tot zijn recht. Jef is erin geslaagd een historisch interessant en voor de minder geschiedkundig geïnteresseerde lezer een aangenaam kijk- en doeboek te combineren. Hoewel je de abdijen niet kan bezoeken, kan je ter plekke toch probleemloos je dag vullen met de tips en trips die Jef geeft. Of je kunt thuis een abdijgerecht uitproberen. Het staat er allemaal in. Jef schreef de ultieme Belgische kloostergids voor niet-kloosterlingen, met als enige beperking dat het enkel over trappisten gaat. SAMENVATTING Uitzicht: niet doorzichtig, mooie blonde schuimkraag Kleur: een amber, roodachtige body (zou een oudere Orval kunnen zijn) Inhoud: magnum: glanzend gevuld, groot formaat, zwaar om dragen (175 pag., 29,5 x 25 cm) Geur / aroma: neutraal, vezels, vers van de pers Smaak: hoewel een beetje moeilijk definieerbaar in het begin, ontvouwt zich een diepe volle smaak met prachtige beelden en gekruid met recepten en trips; stevige kost Nasmaak: nog!  
© DF-Koekelare 
Trappist